Csoportkép Kertimag
  • Termékeink:

Kertimag termékeink

Általános értékesítési és szállítási feltételek

A jelen Általános Értékesítési Szerződési Feltételek - továbbiakban AÉSZF - a RÉDEI Kertimag Zrt. Kisbéri Mintaboltja (2870 Kisbér Kossuth Lajos u. 21.) - továbbiakban Szállító - értékesítését és áruszállítását szabályozzák, és a felek között létrejövő valamennyi egyedi szállítási és adás-vételi szerződés elválaszthatatlan részét képezik. ÁÉSZF alkalmazása során "Megrendelő", ill "áru" és "szolgáltatás" alatt az egyes szállítási szerződésekben szereplő megrendelőt, mint másik szerződő felet (természetes, vagy jogi személyt), ill. az értékesített terméket kell érteni. Amennyiben a Megrendelő az ÁÉSZF ellen írásban kifogással nem él, úgy jelen feltételek lépnek hatályba.

A szerződés létrejötte: A szerződés az ÁÉSZF alapján, a mindenkor érvényes árak alapján, megrendelés aláírásával jön létre.

Megrendelés: A Szállító irodájában személyesen megrendelt és publikus elérhetőségein - levélben, faxon, e-mailben, web-es felületen, webáruházán  (www.kertimag.com) - keresztül küldött megrendelést fogad el. A Szállító a Megrendelés alapján visszaigazolja a Megrendelő által rendelt termékeket és szolgáltatásokat az általa is elfogadott feltételekkel "Vevői megrendelés visszaigazolása" - továbbiakban visszaigazolás, vagy Szállítási szerződés keretén belül.

Egységár: A webáruház kínálatában szereplő cikkek egységárai az ÁFA-t tartalmazzák, a megrendelésen szereplő teljesítési helyre történő kiszállítás díját NEM tartalmazzák.

Visszaigazolás: A Szállító a Megrendelő részére a következőket igazolja vissza: áru, szolgáltatás pontos megnevezését, kiszerelését, egyéb tulajdonságait, áru átvételének (teljesítési helyének) pontos címét (átvevő személy nevét), a szállítás módját, határidejét, fizetés módját és annak határidejét.

A teljesítés helye, ideje: A Szállító gondoskodik arról, hogy a visszaigazolás, vagy Szállítási szerződés alapján közösen elfogadott átvételi helyen az áru rendelkezésre álljon, illetve a megadott határidőig a Megrendelő által megjelölt helyre leszállításra kerüljön.

Szállítás: Ha a Megrendelő szállíttatja el a termékeket, akkor a teljesítés helye az Szállító által megadott telephely. Ha a Szállító szállítja a termékeket, akkor a teljesítés helye a Megrendelő által megjelölt szállítási cím. Szállító szállítása esetén a kárveszély lerakodást követően átszáll a Megrendelőre.
A Szállító esetenként élhet előszállítási jogával. A visszaigazoláson szereplő szállítási időpont tájékoztató jellegű, további pontosítást igényel a szállítást megelőzően, telefonon.

Tárolás: a Szállító erre irányuló megrendelés esetén vállalja a kifizetett áru saját telepén történő tárolását, a megrendelés visszaigazolásában, vagy a szerződésben feltüntetett ideig.

Mennyiségi és minőségi átvétel: Az áru minőségi és mennyiségi átvétele a visszaigazolásban megjelölt teljesítési helyen a teljesítést igazoló okmányok aláírásával egyidejűleg történik meg. Mennyiségi és minőségi kifogás csak a teljesítést igazoló okmányon feltüntetett, vagy külön jegyzőkönyvben felvett (Szállító képviselője (szállítást végző fuvarozó) által is aláírt) mennyiségekre vonatkozik. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni! 

Minőségbiztosítás rendszere: A vetőmag minőségéért a mindenkori tulajdonosa felelős.
A vetőmag tasakokra a legutolsó csírázóképesség vizsgálat éve, valamint a az érvényességi idő kerül feltüntetésre. A forgalomban lévő, érvényességi időn belüli vetőmag tételek (tasakok) csírázóképességét Szállító folyamatosan és rendszeresen ellenőrzi. Az adott fajtából nem megfelelő minőségű tételeket a Szállító által kiadott lista alapján visszahívja, s jó minőségű, az eredetivel megegyező fajtájú vetőmagra cseréli. A vetőmag tételek cseréjét a Szállító üzletkötőin, nagykereskedőin keresztül bonyolítja le.

Reklamációk rendezése: Az átvételkor nem ellenőrizhető minőségi tulajdonságokra vonatkozó esetleges reklamációkat a vevő köteles az átvételtől számított 3 napon belül jelezni Szállító részére. A termék felhasználása során észlelt hibát úgy kell bejelenteni, hogy annak megalapozottságát a Szállító illetékes munkatársa személyesen a helyszínen megvizsgálhassa. Ezen feltételt nem biztosító bejelentések esetén a Szállító mentesül az esetlegesen a terhére rótt kötelezettségek és felelősség alól. Az időben és írásban jelzett reklamációval kapcsolatosan a Szállító képviselője felkeresi a panasz bejelentőjét. A helyszínen a reklamáció pontos tényét, valamint a konkrét szakmai technológiai körülményeket rögzíti. Javaslatot tesz esetleges károk elhárítására vonatkozó lépések megtételére.
Azon esetekben, ha a felek nem tudnak a reklamáció rendezésében megállapodni, kölcsönösen elfogadják a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Kertészeti és Erdészeti Szaporítóanyag Felügyeleti Osztályának vizsgálati eredményeit. A vizsgálatok költségeit az a fél viseli, amelyre nézve az eredmény hátrányos.

Felelősség: A Vevőt kárenyhítési kötelezettség terheli. A Szállító a Vevő által támasztott jogos és igazolható kárigény esetén az általa szállított vetőmag számlázott értékéig tehető felelőssé. További károkért nem felel.

Viták rendezése: A Szállító és a Vevő minden vitás esetben peren kívüli megállapodásra törekszik. Ennek eredménytelensége esetén a Szállító a hatáskörrel rendelkező Komárom-Esztergom Megyei, ill. a Komáromi Városi Bíróság kizárólagos illetékességét köti ki.

Egyéb kikötések: Az általános szerződéses feltételekben, illetve a létrejött szállítási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 2003. évi LII. Törvény, az 50/2004. (IV.22.) FVM számú rendelet, az EU Tanácsának 2002/55. irányelve, valamint a Ptk. ide vonatkozó előírásai irányadóak.

A Vevő megrendelését Szállító úgy tekinti, hogy a megadott ár figyelembevételével történik, ezért a Vevő cikk adatai mellett az általános szállítási feltételeket is megismerte, azt elfogadja.

RÉDEI Kertimag Zrt. Kisbéri Mintaboltja

Keresés
Kosár tartalma
A kosár üres.


Látogató számláló
0002935582

Jelenleg 6 látogató van itt
Szívesen olvasnánk az áruházunkról a véleményét, kérdésére válaszolunk, kérjük írjon nekünk

© 2023 RÉDEI Kertimag Zrt. Kisbéri Mintaboltja Adatvédelmi nyilatkozat | Általános értékesítési és szállítási feltételek | Vásárlási feltételek | Kapcsolat